מדד מחירי הדירות, MoM (HPIMM)

מדד לתנועה החודשית של מחירי דירות צמודי קרקע.

כל המדינות שעבורן HPIMM זמין מפורטות להלן:

אוֹסטְרַלִיָה

קנדה

אירלנד

נורווגיה

הממלכה המאוחדת

ארצות הברית