מה זה ריבית פתוחה?

ריבית פתוחה היא המספר הכולל של חוזי נגזרים עומדים שטרם סולקו.

חשוב להבין שמכיוון שמדובר במספר הפוזיציות הפתוחות, הערך יכול גם לעלות וגם לרדת במהלך היום.

בגרף, נתוני ריבית פתוחה זמינים באינדיקטור ריבית פתוחה:

האינדיקטור מציג את השם של סימול השירות ריבית פתוחה Open Interest:

ריבית פתוחה זמינה הן עבור חוזים עתידיים מסורתיים והן עבור נגזרים קריפטו. עבור קריפטו, נתונים זמינים תוך יום בפרק זמן של דקה, עבור חוזים עתידיים מסורתיים - רק עבור ברים יומיים.

רשימת בורסות שבהן ריבית פתוחה זמינה:

  • חוזים עתידיים בארה"ב: COMEX, NYMEX
  • חוזים עתידיים הודיים: NSE, MCX, BSE
  • חוזים עתידיים רוסיים MOEX
  • נגזרות קריפטו: BINANCE, KRAKEN, BITMEX