כיצד להסיר את ההתחברות והסיסמה של ברוקר שנשמרו

Windows 

1. פתח את תפריט התחל והקלד Credential Manager.

2. מצא רשומה בשם TradingView Desktop/##### ב-Windows Credentials

3. בחר את הנ"ל ולאחר מכן לחץ על הלחצן הסר

4. הפעל מחדש את שולחן העבודה של TradingView  

macOS

1. הפעל Keychain Access ומצא רשומה בשם "TradingView Desktop" בפריטים מקומיים

2. לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר מחק "TradingView Desktop"

3. הפעל מחדש את TradingView Desktop