תבנית גרף ראש וכתפיים הפוכים

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

ראש וכתפיים הפוכים הם תבנית היפוך שנוצרה על ידי שלושה נקודות נמוכות עוקבות ושני שיאי ביניים. השפל הראשון והשלישי נקראים כתפיים. הם ממוקמים בערך באותה רמה מעל השפל השני – שהוא הראש. 

כמו כן, הקו הנמשך לאורך שיאי הביניים, גם  הוא חשוב - קו הצוואר. התבנית נחשבת כאחת שהושלמה רק כאשר המחיר שיצר את הכתף הימנית, עולה מעל קו הצוואר. צפוי כי תנועת מחירים נוספת למעלה תהיה שווה בערך לגובה הראש.

 

האינדיקטור מחפש דפוסים ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (Price Line) וקווי צוואר (Neck Line). קו הצוואר נמשך דרך שיאי הביניים ומוגבל על ידי צמתים עם קווי מחיר. 

נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 7), ממוקמות ב-5/5 צירים. נקודה 7 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. במצב In Progress, האינדיקטור לא מחפש רק תבניות שנוצרו, אלא גם כאלה שמתהוות. ייתכן שהכתף הימנית של תבנית כזו לא תהיה בפיבוט, וקווי המחיר היוצרים אותה יהיו מנוקדות.

 

התבנית נחשבת כאחת שהושלמה כאשר לאחר היווצרות הכתף הימנית המחיר (הסגירה) עולה מעל קו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר היווצרות התבנית. כאשר עמודות חדשות מופיעות, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מממתין למשהו אחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 4 מצבים בסך הכל:

 

  • בהמתנה. המחיר לא הגיע לרמה הצפויה ולא ירד מתחת לכתף ימין.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה הצפויה.
  • נכשל. המחיר לא הגיע לרמה הצפויה וירד מתחת לכתף ימין.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור אינו יכול לקבוע באופן חד משמעי את מצב התבניות.

 

אם האינדיקטור מוצא שני דפוסים מצטלבים, אז תינתן העדפה לזה שהמצב שלו נמצא בהמתנה. אם המצב של הדפוסים המצטלבים הושג או נכשל או שהסטטוס של שניהם הוא בהמתנה, אז התבנית הברורה ביותר תוצג בגרף.  תבנית עם הסטטוס "בלתי ניתן להגדרה" נמחקת אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת סטטוס שונה.

התראות:

תבנית חדשה. היא מופעלת כאשר תבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת חדשה אם יש לה מיקום שונה של הכתף השמאלית, הראש או אחת ממקסימום הביניים.

נוצרה תבנית. היא מופעלת כאשר לאחר הופעת הכתף הימנית מופיע בר  שנסגר מעל קו הצוואר.

תשומות: 

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • הגובה מגמה - מגדיר את הגובה הנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה הראש. גובה הראש מחושב כהפרש בין ערך המחיר של הציר, שבו נמצא הראש, לבין קווי הצוואר באותו בר. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו באופן מלא.