נפח עסקה

מהו "נפח העסקה"?

הנפח המצטבר של עסקאות של קריפטו מסוים שנרשם ברשת (ברשתות נתמכות) ביחידות מקומיות.

מדוע "נפח העסקאות" חשוב?

נפח העסקאות מייצג את הפעילות הכוללת של שוק ומתייחס אליו כאינדיקטור פונדמנטלי. משקיעים יכולים להשתמש בנפח העסקאות כדי לזהות מגמה מתהווה או צומחת, או היפוך מגמה.

נפח עסקה יכול גם לעזור למשקיע לקבוע את הנזילות של מטבע. ערך גבוה יותר של נפח העסקאות מצביע בדרך כלל על רמה גבוהה יותר של אימוץ של מטבע קריפטוגרפי זה בקרב משקיעים.