אני רוצה ללמוד עוד על עורך Pine

כדי להפעיל יומנים תוכל להשתמש באחת משלוש פונקציות רישום חדשות:

 • log.error() יוצר הודעות מסוג Error המוצגות באדום.
 • log.info() יוצר הודעות מסוג Info המוצגות באפור.
 • log.warning() יוצר הודעות מסוג אזהרה המוצגות בכתום.

לאחר הוספת סקריפט בגרף תוכל לפתוח את יומני Pine. השתמש באחת מנקודות הכניסה:

 • בחירת יומני Pine  ... מהתפריט עוד של העורך
 • מהתפריט More של סקריפט שנטען בגרף שלך אם הוא משתמש בפונקציות log.*()

יומני Pine עובדים בכל מקום: על ברים היסטוריים, בזמן אמת ובמצב הפעלה חוזרת. ניתן לקרוא לפונקציות הרישום מכל סוג של סקריפט (אינדיקטור, אסטרטגיה או ספריה) ומכל מקום בסקריפט, כולל בלוקים מקומיים, לולאות, ומתוך request.security() ופונקציות דומות. אתה יכול לקרוא לפונקציות רישום בשתי דרכים: באמצעות ארגומנט מחרוזת בלבד, או שימוש במחרוזת עיצוב וברשימת ערכים באופן str.format() .

סקריפטים המשתמשים ביומנים חייבים להיות סקריפטים אישיים; סקריפטים שפורסמו באופן פרטי או ציבורי אינם יכולים ליצור יומנים, גם אם הם מכילים קריאות לפונקציות יומן.*().

דוגמא הקוד הבאה משתמשת בכל שלוש פונקציות הרישום:

//@version=5
indicator("Pine Logs")
if barstate.ishistory  if bar_index % 100 == 0    log.warning("\nBar index: {0,number,#}", bar_index)
else// Realtime bar processing.  varip lastTime = timenow  varip updateNo = 0if barstate.isnew    updateNo := 0    log.error("\nNew bar")else    log.info("\nUpdate no: {0}\nclose: {1}\nSeconds elapsed: {2}", updateNo, close, (timenow - lastTime) / 1000)    updateNo += 1  lastTime := timenow
plot(timenow)
Java

הדוגמה מציגה את מדד הבר בכל בר היסטורי מאיית באמצעות הודעת אזהרה כתומה. בזמן אמת, הוא מציג הודעת שגיאה באדום עבור כל בר חדש, ולכל עדכון בזמן אמת, הוא יוצר הודעת מידע באפור המציגה את מספר העדכון, מחיר הסגירה והזמן שחלף מאז עדכון הגרף האחרון .

כדי לראות את יומני ה Pine בפעולה:

שמור את דוגמת הקוד לעיל בסקריפט אישי והוסף אותו לגרף עם שוק פעיל.

פתח את החלונית יומני Pine  באמצעות תפריט עוד של העורך או תפריט עוד של האינדיקטור בגרף. 

חותמת זמן מציינת כל רשומת יומן. זוהי שעת הפתיחה של הבר עבור ברים היסטוריים, והשעה הנוכחית להודעות בזמן אמת. הודעות חדשות יותר מופיעות בתחתית החלונית. רק 10,000 ההודעות האחרונות יוצגו עבור ברים היסטוריים; הודעות בזמן אמת מצורפות לאלה.

החלק העליון של החלונית מכיל סימולים המאפשרים לך להתחיל/להפסיק את הרישום, לציין תאריך התחלה, לסנן את היומנים לפי סוג הודעה ולחפש ביומנים. שדה החיפוש מכיל תפריט משנה המאפשר לך להתאים רישיות, מילים שלמות, ולהשתמש בביטוי רגיל.

כאשר אתה מרחף מעל הודעת יומן, מופיעים אייקונים המאפשרים לך להציג את קוד המקור שיצר את ההודעה, או לדלג לבר הגרף המתאים:

כשמספר סקריפטים בגרף שלך משתמשים ביומנים, כל אחד שומר על סט הודעות משלו. אתה יכול לעבור בין היומנים של 

סקריפט על ידי שימוש בתפריט הנפתח בחלק העליון של חלונית יומני Pine :