פונדמנטלי DTL

המצב הכספי הנוכחי של DATA#3 LIMITED

סך הנכסים של DTL עבור H1 23 הוא 386.92M AUD, 50.41% פחות מ-H2 22 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-54.95% ב-H1 23 ל-323.66M AUD.

‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: AUD
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה