MOLINOS AGRO SA

MOLA BYMA
MOLA
MOLINOS AGRO SA BYMA
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

MOLA financial statements: מאזן

המצב הכספי הנוכחי של MOLINOS AGRO SA

סך הנכסים של MOLA עבור Q1 21 הוא 77.87B, 65.60% יותר מה- Q3 20 הקודם. וסך ההתחייבויות גדל ב- 68.74% ב- Q1 21 ל- 64.68B.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share