AT + T INC. DL 1

SOBA BER
SOBA
AT + T INC. DL 1 BER
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E