LINK BILGISAYAR

LINK BIST
LINK
LINK BILGISAYAR BIST
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי LINK

המצב הכספי הנוכחי של LINK BILGISAYAR

סך הנכסים של LINK עבור Q1 22 הוא 80.79M TRY, 1.16% פחות מ-Q4 21 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-44.80% ב-Q1 22 ל-7.3M TRY.

סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה