LINK BILGISAYAR

LINK BIST
LINK
LINK BILGISAYAR BIST
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי LINK

מבט מעמיק ב LINK BILGISAYAR פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים המזומנים החופשי של LINK עבור Q1 22 הוא 3.97M TRY. עבור 2021, תזרים המזומנים החופשי של LINK היה 33.32M TRY ותזרים המזומנים התפעולי היה 33.52M TRY.

מזומנים מפעילות תפעולית
מזומנים מפעולות השקעה
מזומנים מפעילות פיננסית
מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
הקצאה/פרישת מלאי, נטו
הקצאה/פרישת חוב, נטו
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי