LINK BILGISAYAR

LINK BIST
LINK
LINK BILGISAYAR BIST
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי LINK

‎LINK BILGISAYAR‎ סטטיסטיקה ומכפילים מרכזיים

יחס המחיר למכירה LINK הוא 14.79. לחברה יחס ערך ארגוני ל- EBITDA של 23.38. נכון ל- 2021 הם העסיקו 46.00 אנשים.

מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
נוכחי
סטטיסטיקות מפתח
סך המניות בידי הציבור
מניות צפות outstanding
מספר העובדים
מספר בעלי המניות
מכפילי הערכה
מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר למכירות
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
מכפיל מחיר לספר
ערך ארגוני
ערך ארגוני למכפיל EBITDA
מכפילי רווחיות
תשואה על נכסים %
תשואה להון %
תשואה על ההון המושקע%
% מרג'ין גולמי
מרג'ין תפעולי %
מרג'ין % EBITDA
נטו margin %
מכפילי נזילות
מכפיל מהיר
מכפיל נוכחי
מחזור מלאי
מחזור נכסים
מכפילי כושר פירעון
מכפיל חוב לנכסים
מכפיל חוב להון
מכפיל חוב לטווח ארוך לסך הנכסים