ORMA ORMAN MAHSULLERI

ORMA BIST
ORMA
ORMA ORMAN MAHSULLERI BIST
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

ORMA financial statements

סיכום פיננסי של ORMA ORMAN MAHSULLERI עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של ORMA הוא 897.056M TRY.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים