PENGUEN GIDA

PENGD BIST
PENGD
PENGUEN GIDA BIST
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

PENGD financial statements

המצב הכספי הנוכחי של PENGUEN GIDA

סך הנכסים של PENGD עבור Q2 21 הוא 455.81M, 7.10% יותר מה- Q1 21 הקודם. וסך ההתחייבויות גדל ב- 23.78% ב- Q2 21 ל- 160.05M.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share