PENGUEN GIDA

PENGD BIST
PENGD
PENGUEN GIDA BIST
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

PENGD financial statements: תזרים מזומנים

מבט מעמיק ב PENGUEN GIDA פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים מזומנים חופשי של PENGD עבור Q3 21 הוא -38.28M. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של PENGD היה -88.06M ותזרים המזומנים התפעולי היה -84.37M.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי