VESTEL VESTL

VESTL BIST
VESTL
VESTEL BIST
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: בני קיימא לצרכן
תעשיה: מוצרי אלקטרוניקה / מוצרי חשמל
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS (Vestel) הינה מקבוצת Vestel המבוססת בטורקיה, החברה עוסקת בייצור, שיווק והפצה של מוצרי אלקטרוניקה, טכנולוגיות דיגיטליות, מכשירי חשמל ביתיים וטכנולוגיות מידע. היא פועלת בשלושה מגזרים עיקריים: טלוויזיה ואלקטרוניקה; מקרר, יחידות מיזוג אוויר, מכונות כביסה ותנורים, והתקנים דיגיטליים. סל המוצרים שלה כולל טלוויזיה (טלוויזיות) 'תצוגת גביש נוזלי' (LCD), טלוויזיית פלזמה, ומכשירים דיגיטליים. לחברה מתקני ייצור במניסה ואיזמיר באזור האגאי של טורקיה, ובאזור ולדימיר ברוסיה. שיווק מקומי ואיזורי וחלוקה של כל מוצרי Vestel מבוצעים על ידי Vestel Marketing ו- Vestel Foreign Trading, בהתאמה. החברה הינה חברה בת של Collar holding B.V. בחודש ספטמבר 2013, העלתה Zorlu Holding AS את שיעור הריבית ל - 77.54% מ - 2.73%, על ידי רכישת שיעור של 74.81% בחברה.