MAHAAN FOODS LTD

MAHAANF BSE
MAHAANF
MAHAAN FOODS LTD BSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

MAHAANF financial statements

סיכום פיננסי של MAHAAN FOODS LTD עם כל מספרי המפתח

דף זה מציג נתונים סטטיסטיים פיננסיים מרכזיים ‎‎MAHAANF‎, כולל הערכים המשמעותיים ביותר מכל אחד מדוחות החברה.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים