MAHALAXMI SEAMLESS LTD
MAHALXSE BSE

MAHALXSE
MAHALAXMI SEAMLESS LTD BSE
סחר עכשיו
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
סחר עכשיו

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של MAHALAXMI SEAMLESS LTD עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של MAHALXSE הוא 42.515M. ה- EPS TTM של החברה הוא 0.76, תשואת הדיבידנד היא 0.00% ו- P/E הוא 10.58.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים