AT + T INC. DL 1

SOBA DUS
SOBA
AT + T INC. DL 1 DUS
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

SOBA financial statements: מאזן

המצב הכספי הנוכחי של AT + T INC. DL 1

סך הנכסים של SOBA עבור Q3 21 הוא 472.47B, 2.86% יותר מה- Q2 21 הקודם. וסך ההתחייבויות גדל ב- 2.68% ב- Q3 21 ל- 315.9B.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share