פונדמנטלי MILS

סיכום פיננסי של NORTH CAIRO MILLS עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של MILS הוא 303.024M EGP.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה