פונדמנטלי CRBN

‎CORBION‎ סטטיסטיקה ומכפילים מרכזיים

יחס המחיר למכירה CRBN הוא 1.06. לחברה יחס ערך ארגוני ל- EBITDA של 12.42. נכון ל- 2022 הם העסיקו 2.60k אנשים.

סטָטִיסטִיקָה
‪0‬
מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
מטבע: EUR
נוכחי
סטטיסטיקות מפתח
סך המניות בידי הציבור
מכפילי הערכה
מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר למכירות
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
מכפיל מחיר לספר
ערך ארגוני
ערך ארגוני למכפיל EBITDA
מכפילי רווחיות
תשואה על נכסים %
תשואה להון %
תשואה על ההון המושקע%
% מרג'ין גולמי
מרג'ין תפעולי %
מרג'ין % EBITDA
נטו margin %
מכפילי נזילות
מכפיל מהיר
מכפיל נוכחי
מחזור מלאי
מחזור נכסים
מכפילי כושר פירעון
מכפיל חוב לנכסים
מכפיל חוב להון
מכפיל חוב לטווח ארוך לסך הנכסים
יחס חוב לטווח ארוך לסך ההון העצמי