NIKOLA CORP
8NI FWB

8NI
NIKOLA CORP FWB
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של NIKOLA CORP עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 8NI הוא 3.339B. תאריך הרווחים הבא של ‎NIKOLA CORP‎ הוא ‎November 15‎ , ההערכה היא ‎0.00‎.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים