ABPLABPLABPL

ABPL

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי ABE

דוחות כספיים ABPL, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של ABE ברבעון האחרון היא 3.21 B PLN, והיא נמוכה ב-34.32% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q2 24 היא 36.70 M PLN.

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: PLN
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY