פונדמנטלי DEL

סיכום פיננסי של DELKO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של DEL הוא 133.952M PLN.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה