פונדמנטלי SPR

המצב הכספי הנוכחי של SPYROSOFT

סך הנכסים של SPR עבור Q3 22 הוא 154.94M PLN, 10.11% יותר מ-Q2 22 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-2.07% ב-Q3 22 ל-79.93M PLN.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: PLN
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה