פונדמנטלי XTP

סיכום פיננסי של XTPL עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של XTP הוא 206.143M PLN.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה