AT + T INC. DL 1
SOBA HAM

SOBA
AT + T INC. DL 1 HAM
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

SOBA financial statements

סיכום פיננסי של AT + T INC. DL 1 עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של SOBA הוא 167.474B. תאריך הרווחים הבא של ‎AT + T INC. DL 1‎ הוא ‎October 21‎ , ההערכה היא ‎0.00‎.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים