BDC VN INV & CON

MCO HNX
MCO
BDC VN INV & CON HNX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

MCO financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של BDC VN INV & CON עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של MCO הוא 18.878B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים