ARGO PANTES TBK
ARGO IDX

ARGO
ARGO PANTES TBK IDX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של ARGO PANTES TBK עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של ARGO הוא 593.937B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים