פונדמנטלי 001120

LG INT רווחים והכנסות

הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-3.70T KRW למרות הנתון המשוער של 3.86T KRW. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-001120.

רווח למניה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה