PHARMGEN SCIENCE

004720 KRX
004720
PHARMGEN SCIENCE KRX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

004720 financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של PHARMGEN SCIENCE עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 004720 הוא 169.45B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים