פונדמנטלי 086280

HYUNDAI GLOVIS רווחים והכנסות

הרווחים של 086280 ברבעון האחרון הם 7563.55 KRW בעוד שההערכה הייתה 7563.55 KRW, מה שגורם להפתעה של 0.00%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-6.30T KRW למרות הנתון המשוער של 6.34T KRW. הרווחים המשוערים לרבעון הבא הם 8116.24 KRW, וההכנסות צפויות להגיע ל-6.72T KRW. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-086280.

רווח למניה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה