NAGARRO SE NPV

0AA3LSE
0AA3
NAGARRO SE NPVLSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי 0AA3

מבט מעמיק ב NAGARRO SE NPV פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים המזומנים החופשי של 0AA3 עבור Q3 22 הוא 27.53M EUR. עבור 2021, תזרים המזומנים החופשי של 0AA3 היה 36.67M EUR ותזרים המזומנים התפעולי היה 39.35M EUR.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
מזומנים מפעילות תפעולית
מזומנים מפעולות השקעה
מזומנים מפעילות פיננסית
מטבע: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעוליתצמיחה בשנה
מזומנים מפעולות השקעהצמיחה בשנה
מזומנים מפעילות פיננסיתצמיחה בשנה
תזרים מזומנים חופשיצמיחה בשנה