NAGARRO SE NPV

0AA3LSE
0AA3
NAGARRO SE NPVLSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי 0AA3

NAGARRO SE NPV רווחים והכנסות

הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-229.80M EUR למרות הנתון המשוער של 215.70M EUR. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-0AA3.

דו"חות רווחים
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה