ORDINA NV ORDINA NV ORD SHS
0OOJ LSE

0OOJ
ORDINA NV ORDINA NV ORD SHS LSE
סחר עכשיו
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
סחר עכשיו

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של ORDINA NV ORDINA NV ORD SHS עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 0OOJ הוא 326.49M. ה- EPS TTM של החברה הוא 0.21, תשואת הדיבידנד היא 5.82% ו- P/E הוא 16.68.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים