פונדמנטלי ULVR

המצב הכספי הנוכחי של UNILEVER PLC ORD GBP0.031111

סך הנכסים של ULVR עבור H2 22 הוא 69.05B GBP, 5.52% פחות מ-H1 22 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-6.75% ב-H2 22 ל-49.79B GBP.

‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: GBP
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה