ZARDOYA OTIS SA ZARDOYA OTIS ORD SHS
0NR7 LSIN

0NR7
ZARDOYA OTIS SA ZARDOYA OTIS ORD SHS LSIN
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E