פונדמנטלי PLN

המצב הכספי הנוכחי של PLANETEL

סך הנכסים של PLN עבור H2 22 הוא 54.38M EUR, 1.21% יותר מ-H1 22 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-1.49% ב-H2 22 ל-32.81M EUR.

‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: EUR
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה