MULTISISTEMA
MSST MOEX

MSST
MULTISISTEMA MOEX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

MSST financial statements

סיכום פיננסי של MULTISISTEMA עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של MSST הוא 200M.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים