YLI HOLDINGS BHD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי YLI

דוחות כספיים YLI HOLDINGS BHD, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של YLI ברבעון האחרון היא 16.78M MYR, והיא נמוכה ב-8.25% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q2 23 היא -2.47M MYR.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: MYR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה