פונדמנטלי GMZ

סיכום פיננסי של GRUPAMZ עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של GMZ הוא 17.012M PLN.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה