פונדמנטלי TPGR

המצב הכספי הנוכחי של TIME PEOPLE GROUP

סך הנכסים של TPGR עבור Q3 22 הוא 120.35M SEK, 5.04% פחות מ-Q2 22 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-10.36% ב-Q3 22 ל-80.08M SEK.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: SEK
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה