HDFC BANK HDFCBANK

HDFCBANKNSE
HDFCBANK
HDFC BANKNSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: Finance
תעשיה: Regional Banks
HDFC בנק בע"מ עוסקת במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים, לרבות בנקאות מסחרית ופעילות פיננסית. החברה מספקת גם שירותים פיננסיים לבעלי הכנסה גבוהה ובינונית ולתאגידים בהודו. היא פועלת דרך המגזרים הבאים: משרד האוצר, בנקאות קמעונאית, בנקאות סיטונאית ופעילויות בנקאות אחרות. מגזר האוצר מורכב מתיק ההשקעות של הבנק, הלוואות והלוואות בשוק הכספים, פעולות השקעות ומסחר בחוזי מטבע חוץ וחוזי נגזרים. מגזר הבנקאות הקמעונאית מספק הלוואות ושירותים נוספים ללקוחות באמצעות רשת סניפים ואפיקי משלוח נוספים. מגזר הבנקאות הסיטונאית מספק הלוואות, מסגרות שאינן קרנות ושירותי עסקאות לתאגידים גדולים, חברות מתפתחות, יחידות במגזר הציבורי, גופים ממשלתיים, מוסדות פיננסיים וארגונים בקנה מידה בינוני. מגזר העסקים הבנקאיים האחרים כולל הכנסות מפעילויות פאר-בנקאיות כגון כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, הפצת מוצרים של צד שלישי, עסקי עוסק ראשי והעלויות הנלוות. החברה נוסדה על ידי Aditya Tapishwar Puri באוגוסט 1994 ומרכזה במומבאי, הודו.