MONTE CARLO FASHIO

MONTECARLO NSE
MONTECARLO
MONTE CARLO FASHIO NSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

MONTECARLO financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של MONTE CARLO FASHIO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של MONTECARLO הוא 11.737B. ה- EPS TTM של החברה הוא 47.82, תשואת הדיבידנד היא 2.65% ו- P/E הוא 11.85.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים