חוזים עתידיים גז טבעי NYMEX:​NG1!

 
     
 
     
הקודם
 
פתיחה
 
נפח מסחר
 
טווח יום 1
  -  
רווח למניה
 
שווי שוק
 
מכפיל רווח
 
תשואות דיבידנדים
 
        
NGK2019 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2019)
20190426.002.510.08%0.002.512.50מכירה
NGM2019 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2019)
20190529.002.550.08%0.002.552.55מכירה
NGN2019 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2019)
20190626.002.610.04%0.002.622.61מכירה
NGQ2019 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.640.00%0.002.642.64מכירה
NGU2019 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.640.08%0.002.642.64מכירה
NGV2019 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.670.11%0.002.672.67מכירה
NGX2019 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.74-0.04%-0.002.742.74מכירה
NGZ2019 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.90-0.07%-0.002.902.90מכירה
NGF2020 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.980.07%0.002.982.98מכירה
NGG2020 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.93-0.10%-0.002.932.93מכירה חזקה
NGH2020 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.830.04%0.002.832.83מכירה
NGJ2020 NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.580.16%0.002.582.57מכירה
NGK2020 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.55-1.01%-0.032.582.55מכירה
NGM2020 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.58-1.00%-0.032.612.58מכירה
NGN2020 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.62-0.95%-0.032.642.62מכירה
NGQ2020 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.63-0.76%-0.022.652.62מכירה
NGU2020 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.61-0.76%-0.022.632.61מכירה
NGV2020 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.63-0.87%-0.022.652.63מכירה
NGX2020 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.67-0.85%-0.022.692.67מכירה
NGZ2020 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.83-0.77%-0.022.852.83מכירה
NGF2021 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.94-0.68%-0.022.962.94מכירה
NGG2021 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.90-0.79%-0.022.902.90מכירה
NGH2021 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.78-0.64%-0.022.792.77מכירה
NGJ2021 NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.52-0.59%-0.012.532.52ניטראלי
NGK2021 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.49-0.60%-0.012.502.49ניטראלי
NGM2021 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.52-0.59%-0.012.522.52קנה
NGN2021 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.56-0.58%-0.012.562.56ניטראלי
NGQ2021 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.57-0.58%-0.012.572.57מכירה
NGU2021 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.56-0.58%-0.012.572.56מכירה
NGV2021 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.59-0.58%-0.012.592.59מכירה
NGX2021 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.64-0.56%-0.012.652.64מכירה
NGZ2021 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.83-0.04%-0.002.832.83מכירה
NGF2022 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.94-0.51%-0.012.952.94מכירה
NGG2022 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.90-0.52%-0.012.902.90מכירה
NGH2022 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.77-0.43%-0.012.782.77מכירה
NGJ2022 NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.52-0.39%-0.012.522.52מכירה
NGK2022 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.50-0.40%-0.012.502.50מכירה
NGM2022 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.53-0.39%-0.012.532.53מכירה
NGN2022 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.56-0.39%-0.012.562.56מכירה
NGQ2022 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.58-0.39%-0.012.582.58מכירה
NGU2022 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.57-0.39%-0.012.572.57מכירה
NGV2022 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.59-0.38%-0.012.592.59מכירה
NGX2022 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.65-0.38%-0.012.652.65מכירה
NGZ2022 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.84-0.35%-0.012.842.84מכירה
NGF2023 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.96-0.34%-0.012.962.96מכירה
NGG2023 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.91-0.34%-0.012.912.91מכירה
NGH2023 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.81-0.36%-0.012.812.81מכירה
NGJ2023 NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.58-0.39%-0.012.582.58מכירה
NGK2023 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.58-0.39%-0.012.582.58מכירה
NGM2023 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230529.002.61-0.38%-0.012.612.61מכירה
NGN2023 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.66-0.38%-0.012.662.66מכירה
NGQ2023 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.67-0.37%-0.012.672.67מכירה
NGU2023 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.67-0.37%-0.012.672.67מכירה
NGV2023 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.70-0.37%-0.012.702.70מכירה
NGX2023 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.77-0.36%-0.012.772.77מכירה
NGZ2023 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.95-0.34%-0.012.952.95מכירה
NGF2024 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.003.07-0.32%-0.013.073.07מכירה
NGG2024 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.003.03-0.33%-0.013.033.03מכירה
NGH2024 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.94-0.34%-0.012.942.94מכירה
NGJ2024 NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240327.002.71-0.37%-0.012.712.71מכירה
NGK2024 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.69-0.37%-0.012.692.69מכירה
NGM2024 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.72-0.37%-0.012.722.72מכירה
NGN2024 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.75-0.36%-0.012.752.75מכירה
NGQ2024 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.76-0.36%-0.012.762.76מכירה
NGU2024 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.76-0.36%-0.012.762.76מכירה
NGV2024 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.79-0.36%-0.012.792.79מכירה
NGX2024 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.85-0.35%-0.012.852.85מכירה
NGZ2024 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241127.003.02-0.33%-0.013.023.02מכירה
NGF2025 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.14-0.32%-0.013.143.14מכירה
NGG2025 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.10-0.32%-0.013.103.10מכירה
NGH2025 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.003.04-0.33%-0.013.043.04מכירה
NGJ2025 NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.81-0.35%-0.012.812.81מכירה
NGK2025 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.80-0.36%-0.012.802.80מכירה
NGM2025 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.83-0.35%-0.012.832.83מכירה
NGN2025 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.86-0.35%-0.012.862.86מכירה
NGQ2025 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.88-0.35%-0.012.882.88מכירה
NGU2025 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.88-0.35%-0.012.882.88מכירה
NGV2025 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.90-0.34%-0.012.902.90מכירה
NGX2025 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.97-0.34%-0.012.972.97מכירה
NGZ2025 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.13-0.32%-0.013.133.13מכירה
NGF2026 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.25-0.31%-0.013.253.25מכירה
NGG2026 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.22-0.31%-0.013.223.22מכירה
NGH2026 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.16-0.32%-0.013.163.16מכירה
NGJ2026 NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.93-0.34%-0.012.932.93מכירה
NGK2026 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.91-0.34%-0.012.912.91מכירה
NGM2026 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.94-0.34%-0.012.942.94מכירה
NGN2026 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.97-0.34%-0.012.972.97מכירה
NGQ2026 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.99-0.33%-0.012.992.99מכירה
NGU2026 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.99-0.33%-0.012.992.99מכירה
NGV2026 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.003.02-0.33%-0.013.023.02מכירה
NGX2026 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.08-0.32%-0.013.083.08מכירה
NGZ2026 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.24-0.31%-0.013.243.24מכירה
NGF2027 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.36-0.30%-0.013.363.36מכירה
NGG2027 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.33-0.30%-0.013.333.33מכירה
NGH2027 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.26-0.31%-0.013.263.26מכירה
NGJ2027 NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.02-0.33%-0.013.023.02מכירה
NGK2027 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.00-0.33%-0.013.003.00מכירה
NGM2027 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.03-0.33%-0.013.033.03מכירה
NGN2027 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.06-0.33%-0.013.063.06מכירה
NGQ2027 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.08-0.32%-0.013.083.08מכירה
NGU2027 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.08-0.32%-0.013.083.08מכירה
NGV2027 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.11-0.32%-0.013.113.11מכירה
NGX2027 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.17-0.31%-0.013.173.17מכירה
NGZ2027 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.33-0.30%-0.013.333.33מכירה
NGF2028 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.45-0.29%-0.013.453.45מכירה
NGG2028 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.42-0.29%-0.013.423.42מכירה
NGH2028 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.35-0.30%-0.013.353.35מכירה
NGJ2028 NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.11-0.32%-0.013.113.11מכירה
NGK2028 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.09-0.32%-0.013.093.09מכירה
NGM2028 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.12-0.32%-0.013.123.12מכירה
NGN2028 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.16-0.32%-0.013.163.16מכירה
NGQ2028 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.20-0.31%-0.013.203.20מכירה
NGU2028 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.21-0.31%-0.013.213.21מכירה
NGV2028 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.25-0.31%-0.013.253.25מכירה
NGX2028 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.32-0.30%-0.013.323.32מכירה
NGZ2028 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.47-0.29%-0.013.473.47מכירה
NGF2029 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.59-0.28%-0.013.593.59מכירה
NGG2029 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.56-0.28%-0.013.563.56מכירה
NGH2029 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.49-0.29%-0.013.493.49מכירה
NGJ2029 NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.19-0.31%-0.013.193.19מכירה
NGK2029 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.17-0.31%-0.013.173.17מכירה
NGM2029 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.20-0.31%-0.013.203.20מכירה
NGN2029 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.24-0.31%-0.013.243.24מכירה
NGQ2029 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.28-0.30%-0.013.283.28מכירה
NGU2029 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.30-0.30%-0.013.303.30מכירה
NGV2029 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.34-0.30%-0.013.343.34מכירה
NGX2029 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.42-0.29%-0.013.423.42מכירה
NGZ2029 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.57-0.28%-0.013.573.57מכירה
NGF2030 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.70-0.27%-0.013.703.70מכירה
NGG2030 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.66-0.27%-0.013.663.66מכירה
NGH2030 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.60-0.28%-0.013.603.60מכירה
NGJ2030 NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.29-0.30%-0.013.293.29מכירה
NGK2030 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.27-0.30%-0.013.273.27מכירה
NGM2030 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.30-0.30%-0.013.303.30מכירה
NGN2030 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.34-0.30%-0.013.343.34מכירה
NGQ2030 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.38-0.29%-0.013.383.38מכירה
NGU2030 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.40-0.29%-0.013.403.40מכירה
NGV2030 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.44-0.29%-0.013.443.44מכירה
NGX2030 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.52-0.28%-0.013.523.52מכירה
NGZ2030 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.67-0.27%-0.013.673.67מכירה
NGF2031 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.80-0.26%-0.013.803.80מכירה
NGG2031 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.77-0.26%-0.013.773.77מכירה
NGH2031 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.70-0.27%-0.013.703.70מכירה
NGJ2031 NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.39-0.29%-0.013.393.39מכירה
NGK2031 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.37-0.30%-0.013.373.37מכירה
NGM2031 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.40-0.29%-0.013.403.40מכירה
NGN2031 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.44-0.29%-0.013.443.44מכירה
NGQ2031 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.48-0.29%-0.013.483.48מכירה
NGU2031 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.50-0.28%-0.013.503.50מכירה
NGV2031 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.55-0.28%-0.013.553.55מכירה
טען עוד
HE עברית
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים ספריית גרפי מניות בקשת פונקציה בלוג & וחדשות שאלות נפוצות עזרה & ויקיפדיה טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב Send feedback רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק