חוזים עתידיים גז טבעי
NG1! NYMEX

NG1!
חוזים עתידיים גז טבעי NYMEX
סחר עכשיו
 
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
סחר עכשיו
        
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.65-2.07%-0.062.732.62מכירה חזקה
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.68-2.08%-0.062.772.66מכירה
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.74-1.93%-0.052.822.72מכירה
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.79-1.86%-0.052.872.78מכירה
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.82-1.85%-0.052.882.80מכירה
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.81-1.85%-0.052.882.79מכירה
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.82-1.81%-0.052.892.81מכירה
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.89-1.60%-0.052.962.87מכירה
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.003.00-1.60%-0.053.072.99מכירה
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.003.09-1.56%-0.053.153.07מכירה
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.003.02-1.47%-0.043.083.01מכירה
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.85-1.28%-0.042.902.83מכירה חזקה
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.48-1.04%-0.032.522.47מכירה חזקה
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.44-0.81%-0.022.472.42מכירה
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.48-0.80%-0.022.512.46מכירה
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.52-0.59%-0.012.552.50מכירה
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.52-0.75%-0.022.562.51מכירה
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.50-0.75%-0.022.542.49מכירה
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.53-0.59%-0.012.532.52מכירה
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.59-0.46%-0.012.592.58מכירה
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.75-0.58%-0.022.762.75מכירה
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.86-0.52%-0.012.862.86מכירה
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.83-0.53%-0.012.832.82קניה
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.65-0.52%-0.012.652.65מכירה
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.37-0.21%-0.012.372.37קניה
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.340.09%0.002.342.34קניה
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.370.04%0.002.372.37קניה
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.400.04%0.002.412.40מכירה
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.410.04%0.002.412.41מכירה
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.400.04%0.002.402.40מכירה
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.430.04%0.002.442.43מכירה
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.540.04%0.002.552.54קניה
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.73-0.18%-0.012.742.73מכירה
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.850.04%0.002.852.85קניה
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.800.04%0.002.802.80קניה
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.650.04%0.002.652.65מכירה
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.350.26%0.012.352.35מכירה
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.350.99%0.022.352.35קניה
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.360.25%0.012.362.36מכירה
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.400.25%0.012.402.40מכירה
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.410.25%0.012.412.41מכירה
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.400.25%0.012.402.40מכירה
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.440.25%0.012.442.44מכירה
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.540.24%0.012.542.54מכירה
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.750.22%0.012.752.75מכירה
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.850.21%0.012.852.85מכירה
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.800.21%0.012.802.80מכירה
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.660.23%0.012.662.66מכירה
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.360.25%0.012.362.36מכירה
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.340.26%0.012.342.34מכירה
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.370.25%0.012.372.37מכירה
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.410.25%0.012.412.41מכירה
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.420.25%0.012.422.42מכירה
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.410.25%0.012.412.41מכירה
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.440.25%0.012.442.44מכירה
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.540.24%0.012.542.54מכירה
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.740.22%0.012.742.74מכירה
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.850.21%0.012.852.85מכירה
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.800.21%0.012.802.80מכירה
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.660.23%0.012.662.66מכירה
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.370.25%0.012.372.37מכירה
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.350.26%0.012.352.35מכירה
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.380.25%0.012.382.38מכירה
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.410.25%0.012.412.41מכירה
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.420.25%0.012.422.42מכירה
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.410.25%0.012.412.41מכירה
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.440.25%0.012.442.44מכירה
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.550.24%0.012.552.55מכירה
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.750.22%0.012.752.75מכירה
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.860.21%0.012.862.86מכירה
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.820.21%0.012.822.82מכירה
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.680.22%0.012.682.68מכירה
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.370.25%0.012.372.37מכירה
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.350.26%0.012.352.35מכירה
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.390.25%0.012.392.39מכירה
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.420.25%0.012.422.42מכירה
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.430.25%0.012.432.43מכירה
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.440.25%0.012.442.44מכירה
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.470.24%0.012.472.47מכירה
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.570.23%0.012.572.57מכירה
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.770.22%0.012.772.77מכירה
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.002.880.21%0.012.882.88מכירה
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.002.840.21%0.012.842.84מכירה
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.700.22%0.012.702.70מכירה
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.380.25%0.012.382.38מכירה
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.360.25%0.012.362.36מכירה
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.400.25%0.012.402.40מכירה
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.450.25%0.012.452.45מכירה
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.460.24%0.012.462.46מכירה
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.470.24%0.012.472.47מכירה
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.510.24%0.012.512.51מכירה
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.620.23%0.012.622.62מכירה
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.002.830.21%0.012.832.83מכירה
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.002.950.20%0.012.952.95מכירה
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.002.900.21%0.012.902.90מכירה
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.002.770.22%0.012.772.77מכירה
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.440.25%0.012.442.44מכירה
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.410.25%0.012.412.41מכירה
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.450.25%0.012.452.45מכירה
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.490.24%0.012.492.49מכירה
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.510.24%0.012.512.51מכירה
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.520.24%0.012.522.52מכירה
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.550.24%0.012.552.55מכירה
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.660.23%0.012.662.66מכירה
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.002.870.21%0.012.872.87מכירה
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.002.990.20%0.012.992.99מכירה
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.002.950.20%0.012.952.95מכירה
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.002.830.21%0.012.832.83מכירה
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.500.24%0.012.502.50מכירה
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.480.24%0.012.482.48מכירה
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.510.24%0.012.512.51מכירה
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.550.24%0.012.552.55מכירה
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.590.23%0.012.592.59מכירה
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.610.23%0.012.612.61מכירה
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.002.650.23%0.012.652.65מכירה
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.002.730.22%0.012.732.73מכירה
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.002.880.21%0.012.882.88מכירה
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.010.20%0.013.013.01מכירה
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.002.970.20%0.012.972.97מכירה
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.002.870.21%0.012.872.87מכירה
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.540.24%0.012.542.54מכירה
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.520.24%0.012.522.52מכירה
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.560.24%0.012.562.56מכירה
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.002.600.23%0.012.602.60מכירה
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.002.640.23%0.012.642.64מכירה
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.002.650.23%0.012.652.65מכירה
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.002.700.22%0.012.702.70מכירה
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.002.770.22%0.012.772.77מכירה
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.002.930.21%0.012.932.93מכירה
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.003.050.20%0.013.053.05מכירה
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.003.010.20%0.013.013.01מכירה
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.002.910.21%0.012.912.91מכירה
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.002.590.23%0.012.592.59מכירה
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.002.570.23%0.012.572.57מכירה
NGM2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2032)
20320526.002.600.23%0.012.602.60מכירה
NGN2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2032)
20320628.002.650.23%0.012.652.65מכירה
NGQ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2032)
20320728.002.690.22%0.012.692.69מכירה
NGU2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2032)
20320827.002.700.22%0.012.702.70מכירה
NGV2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2032)
20320928.002.750.22%0.012.752.75מכירה
NGX2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2032)
20321027.002.820.21%0.012.822.82מכירה
NGZ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2032)
20321126.002.970.20%0.012.972.97מכירה
NGF2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2033)
20321229.003.100.19%0.013.103.10מכירה
NGG2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2033)
20330127.003.060.20%0.013.063.06מכירה
NGH2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2033)
20330224.002.960.20%0.012.962.96מכירה
NGJ2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2033)
20330329.002.650.23%0.012.652.65מכירה
NGK2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2033)
20330427.002.630.23%0.012.632.63מכירה
NGM2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2033)
20330526.002.660.23%0.012.662.66מכירה
NGN2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2033)
20330628.002.700.22%0.012.702.70מכירה
NGQ2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2033)
20330727.002.740.22%0.012.742.74מכירה
NGU2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2033)
20330829.002.760.22%0.012.762.76מכירה
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון הפנה חבר כללי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב חברים מופנים מטבעות לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה הודעות פרטיות צ'אט התנתק