חוזים עתידיים גז טבעי icon

חוזים עתידיים גז טבעי
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
חוזים עתידיים גז טבעי
US Flag
NYMEX
 
הקודם
פתיחה
נפח מסחר
 — 
טווח יומי
הקודם
פתיחה
נפח מסחר
 — 
טווח יומי
        
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.52-1.95%-0.052.562.51מכירה
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.59-1.63%-0.042.632.58מכירה
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.54-1.66%-0.042.582.54מכירה חזקה
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.45-1.41%-0.042.482.44מכירה חזקה
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.30-0.86%-0.022.332.30מכירה
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.30-0.69%-0.022.312.29מכירה
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.34-0.64%-0.012.362.34מכירה
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.39-0.75%-0.022.412.39מכירה
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.40-0.54%-0.012.422.40מכירה
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.39-0.50%-0.012.402.39מכירה
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.42-0.45%-0.012.432.42מכירה
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.49-0.40%-0.012.502.49מכירה
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.66-0.30%-0.012.662.65מכירה
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.77-0.47%-0.012.782.77מכירה
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.740.07%0.002.742.74קניה
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.60-0.46%-0.012.612.58מכירה
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.34-0.21%-0.012.342.32קניה
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.31-0.13%-0.002.312.29קניה
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.34-0.17%-0.002.342.33קניה
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.38-0.13%-0.002.382.37קניה
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.38-0.13%-0.002.382.38קניה
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.37-0.13%-0.002.372.36קניה
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.39-0.13%-0.002.392.39קניה
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.46-0.12%-0.002.462.46קניה
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.63-0.08%-0.002.632.63מכירה
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.75-0.07%-0.002.752.75מכירה
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.710.00%0.002.712.71מכירה
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.580.04%0.002.582.58מכירה
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.330.17%0.002.332.33מכירה
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.310.17%0.002.312.30מכירה
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.350.17%0.002.352.35מכירה
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.390.17%0.002.392.39מכירה
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.400.17%0.002.402.40מכירה
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.390.17%0.002.392.39מכירה
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.420.17%0.002.422.42מכירה
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.480.16%0.002.482.48מכירה
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.660.15%0.002.662.66מכירה
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.790.14%0.002.792.79מכירה
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.750.15%0.002.752.75מכירה
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.630.15%0.002.632.63מכירה
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.370.17%0.002.372.37מכירה
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.350.17%0.002.352.35מכירה
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.390.17%0.002.392.39מכירה
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.430.16%0.002.432.43מכירה
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.450.16%0.002.452.45מכירה
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.440.16%0.002.442.44מכירה
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.470.16%0.002.472.47מכירה
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.550.16%0.002.552.55מכירה
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.720.15%0.002.722.72מכירה
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.840.14%0.002.842.84מכירה
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.820.14%0.002.822.82מכירה
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.700.15%0.002.702.70מכירה
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.440.16%0.002.442.44מכירה
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.420.17%0.002.422.42מכירה
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.450.16%0.002.452.45מכירה
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.480.16%0.002.482.48מכירה
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.490.16%0.002.492.49מכירה
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.480.16%0.002.482.48מכירה
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.500.16%0.002.502.50מכירה
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.570.16%0.002.572.57מכירה
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.750.15%0.002.752.75מכירה
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.870.14%0.002.872.87מכירה
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.840.14%0.002.842.84מכירה
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.750.15%0.002.752.75מכירה
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.480.16%0.002.482.48מכירה
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.470.16%0.002.472.47מכירה
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.500.16%0.002.502.50מכירה
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.540.16%0.002.542.54מכירה
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.540.16%0.002.542.54מכירה
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.540.16%0.002.542.54מכירה
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.560.16%0.002.562.56מכירה
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.620.15%0.002.622.62מכירה
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.780.14%0.002.782.78מכירה
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.900.14%0.002.902.90מכירה
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.870.14%0.002.872.87מכירה
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.780.14%0.002.782.78מכירה
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.520.16%0.002.522.52מכירה
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.510.16%0.002.512.51מכירה
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.540.16%0.002.542.54מכירה
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.570.16%0.002.572.57מכירה
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.590.15%0.002.592.59מכירה
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.580.16%0.002.582.58מכירה
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.610.15%0.002.612.61מכירה
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.670.15%0.002.672.67מכירה
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.840.14%0.002.842.84מכירה
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.960.14%0.002.962.96מכירה
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.940.14%0.002.942.94מכירה
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.860.14%0.002.862.86מכירה
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.600.15%0.002.602.60מכירה
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.590.15%0.002.592.59מכירה
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.620.15%0.002.622.62מכירה
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.650.15%0.002.652.65מכירה
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.670.15%0.002.672.67מכירה
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.670.15%0.002.672.67מכירה
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.700.15%0.002.702.70מכירה
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.770.14%0.002.772.77מכירה
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.920.14%0.002.922.92מכירה
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.040.13%0.003.043.04מכירה
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.010.13%0.003.013.01מכירה
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.940.14%0.002.942.94מכירה
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.670.15%0.002.672.67מכירה
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.650.15%0.002.652.65מכירה
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.690.15%0.002.692.69מכירה
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.730.15%0.002.732.73מכירה
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.760.14%0.002.762.76מכירה
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.780.14%0.002.782.78מכירה
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.820.14%0.002.822.82מכירה
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.880.14%0.002.882.88מכירה
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.040.13%0.003.043.04מכירה
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.160.13%0.003.163.16מכירה
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.120.13%0.003.123.12מכירה
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.060.13%0.003.063.06מכירה
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.770.14%0.002.772.77מכירה
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.740.15%0.002.742.74מכירה
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.780.14%0.002.782.78מכירה
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.820.14%0.002.822.82מכירה
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.860.14%0.002.862.86מכירה
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.870.14%0.002.872.87מכירה
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.920.14%0.002.922.92מכירה
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.990.13%0.002.992.99מכירה
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.150.13%0.003.153.15מכירה
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.280.12%0.003.283.28מכירה
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.240.12%0.003.243.24מכירה
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.180.13%0.003.183.18מכירה
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.870.14%0.002.872.87מכירה
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.850.14%0.002.852.85מכירה
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.880.14%0.002.882.88מכירה
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.920.14%0.002.922.92מכירה
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.960.14%0.002.962.96מכירה
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.980.13%0.002.982.98מכירה
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.020.13%0.003.023.02מכירה
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.100.13%0.003.103.10מכירה
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.250.12%0.003.253.25מכירה
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.380.12%0.003.383.38מכירה
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.350.12%0.003.353.35מכירה
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.280.12%0.003.283.28מכירה
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.980.13%0.002.982.98מכירה
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.960.14%0.002.962.96מכירה
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.990.13%0.002.992.99מכירה
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.030.13%0.003.033.03מכירה
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.070.13%0.003.073.07מכירה
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.090.13%0.003.093.09מכירה
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.130.13%0.003.133.13מכירה
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.210.12%0.003.213.21מכירה
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.360.12%0.003.363.36מכירה
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.00—%
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.00—%
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.00—%
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.00—%
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.00—%
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי סדרות איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל מרכז תמיכה הפנה חבר בקשת פונקציה בלוג וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק