AMN Healthcare Services Inc

AMN NYSE
AMN
AMN Healthcare Services Inc NYSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

AMN financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של AMN Healthcare Services Inc עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של AMN הוא 5.269B. תאריך הרווחים הבא של ‎AMN Healthcare Services Inc‎ הוא ‎February 18‎ , ההערכה היא ‎2.20‎.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים