Johnson & Johnson

JNJ NYSE
JNJ
Johnson & Johnson NYSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

גרף מניית ‎JNJ‎

הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרווח נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרווח תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: טכנולוגיית בריאות
תעשיה: תרופות: עיקרי
ג'ונסון אנד ג'ונסון היא חברת אחזקות העוסקת במחקר ופיתוח, ייצור ומכירה של מגוון מוצרים בתחום הבריאות. היא פועלת באמצעות שלושה מגזרים: הצרכן, התרופות והמכשור הרפואי. המיקוד העיקרי שלה הוא מוצרים הקשורים לבריאות ורווחת האדם. מגזר הצרכנים כולל מגוון מוצרים המשמשים לטיפול בתינוקות, טיפול אוראלי, טיפול בעור, תרופות ללא מרשם, שוק בריאות-האישה וחבישות. תחום התרופות מתמקד בחמישה תחומים טיפוליים, כולל אימונולוגיה, מחלות מדבקות, מדעי המוח, אונקולוגיה ומחלות לב וכלי דם ומחלות מטבוליות. תחום המכשור הרפואי כולל מגוון מוצרים המשמשים בתחום האורתופדיה, הניתוח, הלב וכלי הדם, טיפול בסוכרת וטיפולי ראייה. מתקני המחקר שלה ממוקמים בארצות הברית, בלגיה, ברזיל, קנדה, סין, צרפת, גרמניה, הודו, ישראל, יפן, הולנד, סינגפור, שוויץ ובריטניה.

Breaking news