Coca-Cola Company (The) KO

KO NYSE
KO
Coca-Cola Company (The) NYSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

גרף מניית ‎KO‎

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תעשיה: משקאות ללא אלכוהול
חברת קוקה קולה היא חברת משקאות. החברה מחזיקה ברישיונות ומשווקת מותגי משקאות שאינם אלכוהוליים, בעיקר משקאות מוגזים ומגוון משקאות לא-חריפים כגון מים, מים בטעמים ומים עשירים, מיצים ומשקאות מיץ, תה-מוכן-לשתיה, קפה, משקאות ספורט, חלב ומשקאות אנרגיה. מגזרי החברה כוללים את אירופה, המזרח התיכון ואפריקה; אמריקה הלטינית; צפון אמריקה; אסיה פסיפיק; השקעות בבקבוקים, ותאגידים. החברה מחזיקה ומשווקת מגוון של משקאות משקה נוצצים שאינם אלכוהוליים, כולל קוקה קולה, דיאט קולה, פנטה וספרייט. החברה מחזיקה או מורשה ומשווקת מעל 500 מותגי משקאות שאינם אלכוהוליים. החברה משווקת, מייצרת ומוכרת תמציות משקה, אשר נקראים בסיסים למשקאות וסירופים, כולל מזרקות סירופ, ומשקאות תוססים נוספים.