UPM-KYMMENE CORPORATION

UPM OMXHEX
UPM
UPM-KYMMENE CORPORATION OMXHEX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E