WA¤RTSILA¤ CORPORATION

WRT1V OMXHEX
WRT1V
WA¤RTSILA¤ CORPORATION OMXHEX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E